Kalite Politikamız

ÖSAK A.Ş. olarak bizler, temel değerlerimizden ödün vermeden;

Çağdaş işletim ve yönetim yaklaşımlarını benimser, uluslar arası standartlarla oluşturduğumuz sistem anlayışımız kapsamında kurumsallaşmak ve sağlıklı büyümek için, kendimizi sürekli ölçer ve iyileştiririz.

Kalite anlayışımıza uygun niteliklerdeki teknik ve idari personelimiz, gerek hizmet içi eğitimlerle, gerekse yeni teknolojileri öğrenmek ve uygulayabilmek için katıldığı yurt içi / dışı seminer ve toplantılarla, sürekli kendini geliştirir ve bilgi üreten bir çalışma ortamında bilgisini paylaşarak çoğaltır.

İş süreçlerimiz müşteri ve kalite odaklı bir yaklaşımla düzenlenmiştir. Dış dünyadaki değişime hızla ayak uydurabilen esnek ve yalın organizasyon yapımız yönetim ilkelerimizin temelini oluşturur.

ÖSAK A.Ş. olarak inşaat taahhüt projelerimizin yürütümünde çevreye, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın da bilincindeyiz.

Oluşturduğumuz, uyguladığımız ve sürdürülebilirliğini sağladığımız Entegre Yönetim Sistemimiz ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını ve çevresel kirlenmenin önlenmesini amaçlamaktayız.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Sağlık ve güvenlik tehlikelerini belirlemeyi, risk değerlendirmesi yapmayı ve riskleri kontrol altına almak,
  • Çevre boyutlarını sürekli olarak değerlendirmeyi ve çevresel etkileri ortadan kaldırmayı veya minimize etmek,
  • Sağlık, güvenlik ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmek,
  • Doğal Kaynak kullanımını azaltmak ve etkin kullanımı sağlamak,
  • Sağlık, güvenlik ve çevre boyutlarımız ile ilgili olarak yürürlükteki yasal şartlara ve müşterilerimizin şartlarına uymak,
  • ÖSAK A.Ş. bünyesinde ve ÖSAK A.Ş. adına çalışanlara sağlık, güvenlik ve çevre bilinci kazandırmak,
  • Muhtemel sağlık, güvenlik ve çevre acil durumlarını öngörmek ve önlenmek,
  • Sağlık, güvenlik ve çevre hedeflerimizi politikamız doğrultusunda belirlemek, gerçekleştirmeyi ve belirlediğimiz periyotlar ile gözden geçirmek

yönetim ilkelerimizin temelini oluşturur.