Temel Değerlerimiz


 • Personelimize huzurlu, güvenli ve ekonomik açıdan tatmin edici iş ve iş ortamı sağlamak
 • Dürüst olmak
 • Yaratıcılığı desteklemek
 • Çalışkan ve kendi geleceklerini kurumun geleceğinde gören bireyler olmak
 • Katılımcı ve paylaşımcı olmak
 • Araştırmacı ve bilgili olmak
 • Güvenilir olmak
 • Verimli çalışıp başarılı olmak
 • İşi zamanında bitirmek
 • Yeni gelişmelere öncülük etmek
 • Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak
 • Yaptığı işi sevmek ve işinden heyecan duymak
 • Eleştirilere açık olmak